Institut za turizam

01
Usluge

✔ branding

✔ web stranica – web dizajn & development

✔ hosting i backup 

✔ obrada i priprema sadržaja za web

Kao jedini znanstveni javni institut u Hrvatskoj, Institut za turizam specijaliziran je za istraživanje i konzalting na području turizma. Jedan od najstarijih instituta za turizam u svijetu obilježava 60. godina postojanja međunarodnom konferencijom o turizmu koja se održava u studenom u Dubrovniku. Ova konferencija okuplja akademike i stručnjake iz područja turizma koji će se osvrnuti na kritične točke turizma u budućnosti.

02
Izazov

Iako je zadaća same web stranice za konferenciju relativno jednostavna i cilj joj je informirati posjetitelje o kongresu te prikupljati prijave i kotizacije od sudionika, u procesu izrade pojavila se velika količina informacija i materijala koju je trebalo rasporediti i prikazati na smislen način.

03
Rješenje

Izrada novog vizualnog identiteta

Izradili smo prikladan logotip u obliku šarene kugle, koja simbolizira svijet, a četiri boje (žuta, crvena, zelena i plava) upućuju na 4 ključne točke konferencije i veći broj raznolikih zemalja koje će na njoj sudjelovati.

Tako smo u logu povezali dvije glavne karakteristike konferencije, njezin međunarodni karakter i činjenicu da se bavi pojmom VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) u turizmu, koji označava kompleksnost modernog svijeta te njegovu nestabilnu budućnost.

Izrada nove web stranice

Za klijenta smo izradili web stranicu s informacijama o konferenciji i mogućnosti plaćanja kotizacije online. Ovaj smo projekt ostvarili posredništvom event management agencije Coral Group.

Na naslovnoj smo stranici izradili timeline s CTA (call to action) gumbom za registraciju. On predstavlja kronološki prikaz važnih datuma koji se odnose na konferenciju, poput rokova za predaju radova, registraciju za Early Bird kotizacije ili za regularnu registraciju.

Kao i uvijek, potrebno je obratiti veliku pažnju na način prezentiranja informacija posjetitelju. Sve ključne informacije, poput različitih datuma i poziva na registraciju moraju biti jasno vidljive i dostupne bez obzira na to s kojeg uređaja (stolno računalo ili mobitel) posjetitelj dolazi.

Uvijek radu pristupamo tako da u obzir ne uzimamo samo zahtjeve naručitelja već na izradu projekta gledamo iz perspektive ciljne skupine posjetitelja kojoj je web stranica namijenjena. Tako omogućavamo jednostavnu navigaciju stranicom, pregledan i lako čitak sadržaj te vidljive i dostupne informacije ili pozive na akciju (CTA) bez obzira na to s kojeg uređaja posjetitelji dolaze na stranicu.

Posjetite web stranicu na www.itcd.hr.