Sport4Everyone.eu

01
Usluge
✔ web stranica

✔ web mobilna aplikacija

✔ design

✔ hosting

Svrha projekta je da se osobama s invaliditetom olakša i da ih se potakne na bavljenje sportom. Projekt je financijski podržan od Vlade RH i Europske Unije, a u njega je uključeno sedam europskih zemalja: Hrvatska, Austrija, Slovenija, Italija, Crna Gora, Srbija i Makedonija.
02
Izazov
Kod ovog projekta zadatak je bio osmisliti stranicu koja bi osobama s invaliditetom pružala informacije vezane uz sportove, lokacije klubova, institucija i općenito svih usluga vezanih uz sport i tako im olakšala pronalazak sportske aktivnosti u klubu koji najviše odgovara njihovim osobnim preferencijama i potrebama.

S obzirom da se radi o međunarodnom regionalnom projektu, izrada web stranice bila je pravi izazov i zahtijevala je suradnju više osoba iz zemalja koje sudjeluju u projektu te dogovore na međunarodnoj razini.

Pri izradi web stranice bilo je potrebno poštovati standarde pristupačnosti, što znači da pristup mora biti omogućen osobama s invaliditetom.

03
Rješenje
Kao rješenje smo ponudili web stranicu koja osobama s invaliditetom omogućava da na jednostavan način pronađu sportske lokacije koje su prilagođene njihovim potrebama. Sportske objekte od interesa moguće je pronaći jednostavnom pretragom lokacije ili sporta od interesa.

Dodatno, ponudili smo mobilnu aplikaciju zbog sveprisutne potrebe za brzim i lako dostupnim informacijama putem mobilnih uređaja. Realizirali smo pripadajuću mobilnu web aplikaciju koju zainteresirani korisnici mogu preuzeti i na još brži način doći do informacije o lokacijama sportskih objekata u njihovom okruženju.

U planu je organizirati Facebook kampanju koja kroz 2 mjeseca mora na regionalnoj bazi u sklopu cijelog projekta imati zabilježeno 5 000 pratitelja i 1 000 sheranja.

Službenu web stranicu pogledajte na linku sport4everyone.eu.