U ožujku 2018. godine ostvarena je suradnja između Plavog Pixela i EuroStringsa, prve europske platforme koja objedinjuje 14 glazbenih festivala klasične gitare s naglaskom na edukaciji. Na jedinstven i vizualno zanimljiv način izvedena je službena web stranica koja sadržava sve informacije koje bi mogle biti relevantne internacionalnoj publici vezane za festivale koji se održavaju širom Europe. Više o suradnji s EuroStringsom možete pročitati u našem Plavi Pixel portfoliju, a izvedbu web stranice pogledajte na linku eurostrings.eu.