Sport 4 Everyone – web stranica i mobilna aplikacija

Sport 4 Everyone – web stranica i mobilna aplikacija

U srpnju 2017. godine pokrenut je projekt Sport 4 Everyone čija je svrha osobama s invaliditetom olakšati i potaknuti na bavljenje sportom. Projekt su financijski podržale Vlada RH i Europska Unija, a u njega je uključeno sedam europskih zemalja: Hrvatska, Austrija,...