U srpnju 2017. godine pokrenut je projekt Sport 4 Everyone čija je svrha osobama s invaliditetom olakšati i potaknuti na bavljenje sportom. Projekt su financijski podržale Vlada RH i Europska Unija, a u njega je uključeno sedam europskih zemalja: Hrvatska, Austrija, Slovenija, Italija, Crna Gora, Srbija i Makedonija. Rješenje ovog projekta bile su web stranica i pripadajuća mobilna aplikacija koje osobama s invaliditetom omogućavaju da jednostavnom pretragom lokacije ili sporta od interesa pronađu sportske lokacije koje su prilagođene njihovim potrebama.

Web stranicu možete pogledati na linku sport4everyone.eu, a proces izvedbe projekta pogledajte na našem Plavi Pixel portfoliju.