Osmišljen je novi logotip i osvježen je vizual web stranice lifestyle portala Uredi Svoj Dom koji se bavi tematikom uređenja i opremanja životnog prostora. Novi je logotip mnogo jednostavniji i moderniji, dok je vizual stranice osmišljen na način da se stavi naglasak na visokokvalitetan (tekst) i estetski privlačan (fotografije) sadržaj, a da se u isto vrijeme zadovolje potrebe naručitelja za prikazom sponzoriranog sadržaja (reklamnih bannera).

Novi vizual web stranice možete pogledati na linku uredisvojdom.com.