Završen je projekt brandinga i izrade web stranice za International Tourism Conference Dubrovnik, međunarodnu konferenciju o problemima u modernom, takozvanom VUCA world turizmu koju organizira Institut za turizam. Institut za turizam jedini je znanstveni javni institut u Hrvatskoj specijaliziran za istraživanje i konzalting u turizmu, a ovom konferencijom Institut slavi 60 godina postojanja.

 

Naglasak na funkcionalnosti i jednostavnom korištenju

 

Web stranica konferencije funkcionalna je i informativna, a njom dominiraju vizure prekrasnog Dubrovnika, grada domaćina konferencije. Stranica pregledno pruža informacije posjetiteljima, a putem stranice moguća je registracija sudionika, te slanje materijala za izlaganje.

 

Postojanje više opcija prilikom prijave i plaćanja kotizacije može biti zbunjujuće za korisnike, pa smo navigaciju maksimalno pojednostavili postavivši na naslovnicu preglednu i atraktivnu vremensku liniju (timeline) koja prati važne datume.

 

Branding i izazov izrade vizualnog identiteta

 

Osim web stranice, radili smo i na brandingu konferencije, a osmišljeni vizualni identitet prisutan je na cijeloj web stranici. Izrada vizualnog identiteta uvijek je izazovan i zanimljiv zadatak, jer je za nju potrebno razmišljanje o više faktora, kao što su estetika, korisničko iskustvo i mogućnost korištenja vizuala u različitim formatima, od web stranice pa sve do promo materijala.

 

Projekt brandinga i izrade web stranice realiziran je na obostrano zadovoljstvo, a ključnim za izvedbu smatramo razumijevanje klijenta i njegovih potreba, stvoreno otvorenom komunikacijom. Ako želite pogledati stranicu koju smo kreirali ili čak razmišljate o prijavi na konferenciju kliknite na International Tourism Conference Dubrovnik, a pregled naših projekata uvijek je dostupan kroz naš portfolio.