Dragi naši vlasnici web trgovina, slijedom nove regulative vezane uz dvostruki prikaz cijena u kunama i eurima te prikaz akcijskih cijena proizvoda donosimo Vam sažeto sve bitne informacije vezane uz navedene teme.

Tekst vezano uz prikaz najniže cijene možete pronaći na slijedećoj poveznici “Iskazivanje najnižih cijena proizvoda”.

 

Dvojno iskazivanje cijena u eurima i kunama u web shopu

 

Obveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima počinje 5. rujna 2022. godine i traje do 31. prosinca 2023. i to je ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura. Osim toga, važna nam je još jedna promjena u Zakonu o potrošačima koja vlasnike internet trgovina obvezuje i na isticanje najniže cijene proizvoda unatrag 30 dana prije početka sniženja.

U ovoj objavi saznajte:

  1. na koji način je potrebno prilagoditi web shop za dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima
  2. na koji način je potrebno istaknuti najnižu cijenu unatrag 30 dana.

 

Što podrazumijeva dvojno iskazivanje cijena?

 

Tijekom razdoblja obveze dvojnog iskazivanja cijena, web shop je potrebno prilagoditi odnosno omogućiti prikaz dvostruke cijene u kunama i eurima na svim pozicijama na kojima se cijena prikazuje pa čak i tijekom naplate i konačno, na računu.

Pritom cijene roba i usluga iskazane u kunama i eurima moraju biti jasno istaknute i čitljive te iskazane na način koji potrošača ne će dovesti u zabludu. Važno je da potrošač razumije kojoj robi ili usluzi cijena iskazana u eurima i kunama pripada.

 

Dvojno iskazivanje cijena u internet trgovini obuhvaća:

  1. Dvojno iskazivanje cijena na početnoj stranici, ali samo u slučajevima kada tu robu potrošač može naručiti odnosno spremiti u košaricu.
  2. Dvojno iskazivanje cijena na stranici proizvoda, ali samo u slučaju kada se proizvod može kupiti. Ako je riječ o informativnom prikazu proizvoda bez mogućnosti kupnje, nije potrebno isticati cijenu.
  3. Dvojno iskazivanje cijena na povezanim ili predloženim proizvodima koji se mogu ponuditi kupcu prilikom kupovine ili pregledavanja internet trgovine.
  4. Cijenu u kunama i eurima nužno je istaknuti i u ukupnom iznosu košarice, pri završetku kupnje, na potvrdi narudžbe i ukupnom iznosu na računu.

 

Dvojno iskazivanje cijena nije obavezno samo za web shop, naravno. Cijena u eurima i kunama morat će biti istaknuta i na cjenicima i svim ostalim promotivnim materijalima na kojima uz proizvod stoji istaknuta i cijena.

 

Konverzija kune u euro

 

Konverzija cijena iz kune u euro propisana je Uredbom vijeća EU-a pa se prema tome cijene preračunavaju iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kn.

 

Fiksni tečaj konverzije

 

Zaokruživanje fiksnog tečaja konverzije na dvije decimalne znamenke nije dopušteno. Preračunate cijene iz kune u euro mogu se zaokružiti na najbliži cent tek nakon što se preračunaju primjenom fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kn.